Logo
30 Вересня 2021, 18:29

Вступ-2022: проєкт умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти

Для громадського обговорення МОН розмістили проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік.

"Система вищої освіти України  — важлива складова розвитку технологій нового покоління. Для забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти, враховуючи попередній досвід організації вступної кампанії, МОН створює нові можливості задля спрощення процедури подачі заяв для вступу, використовуючи сучасні цифрові підходи. Всі зміни передбачені для розвитку системи вищої освіти загалом та становлення конкурентоздатності університетів країни", — зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Основні зміни:

 — розширено можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;

 — удосконалено розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;

 — скорочено перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

 — єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;

 — змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилено роль математики під час вступу до ЗВО;

 — для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcять надсилати у формі порівняльної таблиці до 11 жовтня 2021 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua (відповідальна особа – Кернична Анжеліка, державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих, тел. (044) 481-32-67).

 

 

Фото з відкритих джерел ілюстративне.